chheskam

श्री छेस्काम माध्यमिक विद्यालय

शैक्षिक सत्र २०८१ सालको भर्ना खुला गरिएको सुचना !!!

नयाँ शैक्षिक सत्र २०८१ को लागि भर्ना खुला गरिएको सूचना !!! यस महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नं ३ मा सञ्चालित छेस्काम माद्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८१ को लागी कक्षा Play Group (PG) देखी कक्षा १० सम्मको लागी भर्ना खुला गरिएको सुचना समपुर्ण सरोकारवालाहरुमा जानकारीको लागी अनुरोध गरिन्छ । भर्ना अवधीः मिति २०८१ वैशाख २ गते देखी […]

Teacher advertisement for Chheskam Secondary School

Teacher wanted for Chheskam Secondary School Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Teacher wanted for Chheskam Secondary School