chheskam

श्री छेस्काम माध्यमिक विद्यालय

२०८० सालको देशै तिहार तथा छठ विदा गरिएको सम्बन्धमा ।

२०८० सालको देशै तिहार तथा छठ विदा गरिएको सम्बन्धमा ।