chheskam

श्री छेस्काम माध्यमिक विद्यालय

२०८० सालको कक्षा ११ मा नया भर्ना खुला गरिएको ।