chheskam

श्री छेस्काम माध्यमिक विद्यालय

२०८० कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन भएको सम्बन्धमा ।