chheskam

श्री छेस्काम माध्यमिक विद्यालय

२०७९ सालको SEE परीक्षामा सामेल भएका विद्यार्थीहरुको लागी ग्रेड बृद्दि परीक्षा सम्बन्धि सुचना !!!