chheskam

श्री छेस्काम माध्यमिक विद्यालय

कक्षा ८ र १० अध्ययनरत विध्यार्थीहरुको लागि विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धमा ।