chheskam

श्री छेस्काम माध्यमिक विद्यालय

कक्षा ५ सम्म अंग्रेजी माध्यममा अध्यापन गर्ने शिक्षकको आवश्यक्ता २०७९।१२।२०